บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด"

บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการแต่งเรียบเรียงออกแบบผลิตดพลงดนตรีประกอบเพลงโฆษณาสปอตโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด


684/15 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด ตั้งอยู่ที่

684/15 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด

ได้แก่ 0105558007086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออลกัทส์ เทน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*