บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายสินค้าและการบริการให้กับผู้ซื้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด


15 ซอยบางบอน 1 ซอย 11 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

15 ซอยบางบอน 1 ซอย 11 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558007108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เอ็ม.เอ็ม.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*