บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด"

บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้บริการจัดทำบัญชี และที่ปรึกษาด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด


75 ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

75 ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558007132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*