บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อ ขาย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ระบบปฎิบัติการคอมฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด


62 หมู่บ้านศิขริน ซอยรามคำแหง24 แยก30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

62 หมู่บ้านศิขริน ซอยรามคำแหง24 แยก30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558007183
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอ.เอ.เอ. กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*