บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด"

บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทุกประเภทที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความบันเทิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด


57/34 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/34 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007213
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซาก้า โชคศรี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*