บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด"

บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการด้านงานบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด


522/179 ซอยทรัพย์ธานี ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

522/179 ซอยทรัพย์ธานี ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ทรู การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558007230
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรู การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*