บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด


2/51 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้นที่ 11 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/51 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้นที่ 11 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558007264
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*