บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 30,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านการพัฒนา ให้เช่า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด


50 ซอยประเสริฐสิษฐ์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 ซอยประเสริฐสิษฐ์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558007272
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*