บริษัท ถามครู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ถามครู จำกัด"

บริษัท ถามครู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ถามครู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ถามครู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเขียนซอฟแวร์ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์โฆษณาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ถามครู จำกัด


23 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ถามครู จำกัด ตั้งอยู่ที่

23 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ถามครู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ถามครู จำกัด

ได้แก่ 0105558007281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ถามครู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ถามครู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*