บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด"

บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาทำฝ้าเพดาน งานกระจกอลูมิเนียมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด


56/2 ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 (เกตุวรชัย) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/2 ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 (เกตุวรชัย) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558007345
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี แอนด์ วาย ซีลลิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*