บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด"

บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต นำเข้า ส่งออก อาหารสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด


111/1 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/1 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007388
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*