บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด"

บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเนื้อสัตว์ชำแหละ พืชผลทางการเกษตร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส และอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด


165/132 ซอยบางแค 10 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

165/132 ซอยบางแค 10 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007396
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โทโมเฟรนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*