บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด


153/33 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 27 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

153/33 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 27 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558007426
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคจิม่า (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*