บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด"

บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิด นำเข้า ส่งออก ให้บริการ เช่า เครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ใช้การก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด


3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007434
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มที พรีคาสท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*