บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด"

บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด


399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด ตั้งอยู่ที่

399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด

ได้แก่ 0105558007442
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอส ค้าเหล็ก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*