บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด"

บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับดำเนินพิธีการศุลกากร เป็นตัวแทนออกของ นำของออกจากด่านศุลกากรและจัดระวางขนส่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด


304 ซอยหมู่บ้านฉัตรแก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

304 ซอยหมู่บ้านฉัตรแก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558007451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที อินเตอร์เทรด ชิปปิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*