บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน งานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด


1129/54 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1129/54 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แผนที่บริษัท บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558007469
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*