บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด"

บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด


39/4 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/4 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558007493
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โททอล ทรานสฟอร์เมชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*