บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่าน เครื่องตรวจสอบ เครื่องตรวจนับเครื่องบันทึกเวลารวมทั้งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด


6/2 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/2 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007523
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออโตเมติก ลาเบล เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*