บริษัท ดั้งเดิม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดั้งเดิม จำกัด"

บริษัท ดั้งเดิม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดั้งเดิม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เกสเฮ้าส์ หอพัก พื้นที่เช่า ร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดั้งเดิม จำกัด


1 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท ดั้งเดิม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดั้งเดิม จำกัด

ได้แก่ 0105558007531
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดั้งเดิม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดั้งเดิม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*