บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งต่อเติมอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


466/93 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

466/93 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558007574
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอชเควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*