บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด"

บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรับจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด


74/8 ซอยมีสุวรรณ 3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

74/8 ซอยมีสุวรรณ 3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007582
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ ลิงค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*