บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด"

บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด


88/144 หมู่บ้านชวนชื่นวัชรพล หมู่ที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/144 หมู่บ้านชวนชื่นวัชรพล หมู่ที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด

ได้แก่ 0105558007591
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูพีดี วัชรพล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*