บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด"

บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออกและจัดจำหน่าย เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด


47/4 ซอยบางกระดี่ 15 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/4 ซอยบางกระดี่ 15 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด

ได้แก่ 0105558007621
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพี.เจพี คอมเมิร์ซ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*