บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด


599/170 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

599/170 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558007655
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท โปรพลัส ทรานสปอร์ต จำกัด

Leave a Comment


*