บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดหา จัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด


89/1 ซอยอินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/1 ซอยอินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558007663
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ขุนลินซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*