บริษัท ประกอบร่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ประกอบร่าง จำกัด"

บริษัท ประกอบร่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ประกอบร่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ประกอบร่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและรับจ้างทำสินค้าจากไฟเบอร์กลาส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ประกอบร่าง จำกัด


3,5 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 9-1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ประกอบร่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

3,5 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 9-1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ประกอบร่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ประกอบร่าง จำกัด

ได้แก่ 0105558007671
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ประกอบร่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ประกอบร่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*