บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด"

บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออนไลน์ทุกประเภท เพื่อจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด


10/3 ชั้นที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/3 ชั้นที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด

ได้แก่ 0105558007698
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โค้ด มาสเตอร์ ซัคเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*