บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด"

บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด


36/92 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/92 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558007710
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทรเด้นท์ เอ็นเนอจี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*