บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อมาขายไป เกี่ยวกับโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆซิมการ์ด บัตรเติมเงินและการสื่อสารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด


92 ซอยวชิรธรรมสาธิต 39 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

92 ซอยวชิรธรรมสาธิต 39 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558007795
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*