บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด"

บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นายหน้า ตัวแทนค้าข้าว ข้าวเหนียว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด


561-565 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

561-565 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007825
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*