บริษัท พลังเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พลังเกษตร จำกัด"

บริษัท พลังเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พลังเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พลังเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการคเาเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยาบำรุงพื่ช โดยสั่งเข้ามาจำหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พลังเกษตร จำกัด


1/46 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พลังเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/46 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท พลังเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พลังเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0105558007884
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พลังเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พลังเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*