บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด"

บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผนกลยุทธทางการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด


17/20 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/20 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558007949
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*