บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าที่ดิน จำนำ จำนอง,ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด


226/15 อาคารฟอร์จูนคอนโดมิเนี่ยม ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

226/15 อาคารฟอร์จูนคอนโดมิเนี่ยม ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558007957
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเต็มไพรซ์แลนด์ แอนด์ ลอว์ โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*