บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด


47 อาคารเอ็มที แอนด์ ที ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 23 เอส ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

47 อาคารเอ็มที แอนด์ ที ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 23 เอส ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558007965
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดาจูน เอเซีย โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*