บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย ประกอบหรือผลิต และบริการรับซ่อมแทรลลิฟท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


659/102 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

659/102 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558008015
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*