บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด"

บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด


201/7 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด ตั้งอยู่ที่

201/7 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด

ได้แก่ 0105558008031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอท.โอ.แอล.เอ็ม. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*