บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด"

บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกการผลิตอุปกรณ์การขนส่งวิศวกรรม เช่นถังน้ำ ถังน้ำมัน บริการรถพ่วงรถเทเลอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด


240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด ตั้งอยู่ที่

240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด

ได้แก่ 0105558008040
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีอาร์ยู โกลบอล เอนจิเนียร์ริง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*