บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด"

บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ซึ่งมิไเจัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด


18 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

18 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558008058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอสเอ็น โอ แฟมิลี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*