บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด"

บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชีทำบัญชีให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด


28 ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด ตั้งอยู่ที่

28 ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด

ได้แก่ 0105558008066
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออดิท โปรเฟสชั่นแนล 2508 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*