บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด"

บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดeventต่างๆจัดบู้ธต่างๆจัดงานสัมมนาต่างๆงานเปิดตัวสินค้าต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด


99/159 ซอยนวมินทร์ 95 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/159 ซอยนวมินทร์ 95 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แอดเวิร์บ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด

ได้แก่ 0105558008121
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดเวิร์บ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*