บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด"

บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าส่ง นำเข้า ส่งออก ภาพถ่าย หนังสือ ผลงานศิลปะ และอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด


152 อาคารชาร์ตเตอร์ สแควร์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 15-06 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

152 อาคารชาร์ตเตอร์ สแควร์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 15-06 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558008139
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*