บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด"

บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด


73/1 ห้องที่ 1 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/1 ห้องที่ 1 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008171
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันซ์ เบสท์ ช้อยส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*