บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด"

บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการภัตตคาร ร้านอาหาร ให้บริการด้านอาหาร จำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารปรุงแต่ง อาหารกึ่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด


942/56 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด ตั้งอยู่ที่

942/56 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด

ได้แก่ 0105558008210
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู๊ดฟู๊ด คอนเซป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*