บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ-ขายโลหะพลาสติกกระดาษทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด


11/8 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/8 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558008295
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ก้องเจริญ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*