บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 101,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การค้าส่งและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ รวมถึงเซนเซอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด


283/55 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 11 ห้องเลขที่ 1106 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

283/55 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 11 ห้องเลขที่ 1106 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558008309
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซโก โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*