บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด"

บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายหญ้าเทียม หญ้าจริง สำหรับกีฬาฟุตบอล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด


2/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558008325
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซลูชั่น ฟิลด์ เทิฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*