บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด"

บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป เกี่ยวกับ เวชสำอางค์ และผลิตภัณฑ์บรรจุทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด


555/133 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/133 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด

ได้แก่ 0105558008333
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สาวปอนด์ 2014 จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*