บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด"

บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด


27 ซอยลาดปลาเค้า 43 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 ซอยลาดปลาเค้า 43 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558008350
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเค ไนน์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*