บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่ายและติดตั้ง ได้แก่ ฟิล์มพลาสติกสำหรับติดกระจกและอื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด


170/2 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

170/2 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558008376
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*